Artwork for Coke with food - top banner
Artwork for Promote YAMU Top Banner
Artwork for PMF essentials sbb 2


Pageviews Visitors
Total 70,878 46,534
Daily Average 8,860 5,817
Period Pageviews Visitors
Tue, 02 Jun 6,658 4,241
Mon, 01 Jun 9,324 6,014
Sun, 31 May 8,559 5,707
Sat, 30 May 8,415 5,670
Fri, 29 May 9,138 6,207
Thu, 28 May 9,457 6,192
Wed, 27 May 9,417 6,105
Tue, 26 May 9,910 6,398

Month Users Pageviews
Jul 2019 253,378 667,532
Aug 2019 282,287 713,565
Sep 2019 252,805 646,581
Oct 2019 236,516 633,707
Nov 2019 234,494 583,650
Dec 2019 254,128 650,030
Jan 2020 235,387 596,132
Feb 2020 238,254 579,559
Mar 2020 240,504 614,753
Apr 2020 244,750 646,442
May 2020 159,934 311,023
Jun 2020 9,243 15,823

Month Users Pageviews
Jul 2019 253,378 667,532
Aug 2019 282,287 713,565
Sep 2019 252,805 646,581
Oct 2019 236,516 633,707
Nov 2019 234,494 583,650
Dec 2019 254,128 650,030
Jan 2020 235,387 596,132
Feb 2020 238,254 579,559
Mar 2020 240,504 614,753
Apr 2020 244,750 646,442
May 2020 159,934 311,023
Jun 2020 9,243 15,823


Month Users Screenviews
Jul 2019 3,158 73,947
Aug 2019 3,042 73,864
Sep 2019 2,866 86,215
Oct 2019 2,883 94,217
Nov 2019 2,659 73,369
Dec 2019 2,814 85,374
Jan 2020 2,730 73,886
Feb 2020 2,526 53,061
Mar 2020 2,783 58,152
Apr 2020 2,379 57,467
May 2020 1,669 23,942
Jun 2020 244 1,711


Month Views
Jul 2019 0
Aug 2019 0
Sep 2019 0
Oct 2019 0
Nov 2019 5,118
Dec 2019 5,079
Jan 2020 5,612
Feb 2020 4,070
Mar 2020 4,129
Apr 2020 5,512
May 2020 6,013
Jun 2020 49


Month Questions Answers Reviews Comments
Jul 2019 40 280 21 70
Aug 2019 45 285 34 47
Sep 2019 39 291 19 39
Oct 2019 54 303 39 49
Nov 2019 23 174 27 44
Dec 2019 34 167 16 44
Jan 2020 40 222 15 58
Feb 2020 52 217 15 45
Mar 2020 43 202 11 120
Apr 2020 80 508 19 79
May 2020 14 193 3 26
Jun 2020 4 17 0 0